Územní plán

01 Přelíc-text.pdf
02 Přelíc-odůvodnění.pdf
03 Přelíc-základní členění.pdf
04 Přelíc-návrh-hlavní výkres.pdf
05 Přelíc-návrh-infrastruktura.pdf
06 Přelíc-VPS.pdf
07 Přelíc-návrh-koordinační výkres.pdf
08 Přelíc-širší vztahy.pdf

Kontakt

obecní úřad Přelíc Přelíc 119
273 05
312 547 912 , 773 226 644
ouprelic@volny.cz