rok 2009 

3.12.09 Zpravodaj obce Přelíc prosinec 2009

15.9.09 Zpravodaj obce Přelíc říjen 2009 

Zpravodaj obce Přelíc září 2009

17.6.09 Územní plán

Zveřejněny dokumenty územního plánu (ve formáto PDF):

8.6.09 Výsledky hlasování pro volby do Evropského parlament

 

    Počet
2 KDU-ČSL 2
3 Věci veřejné 3
4 ODS 27
5 Suverenita 2
7 Sdružení pro republiku 2
9 Evropská demokratická strana 2
21 KSČM 12
22 Starostové a nezávislí 1
23 Strana svobodných občanů 2
24 SNK Evropští demokraté 5
25 Balbínova poetická strana 1
31 Dělnická strana 1
33 ČSSD 16

 

předseda OVK - Zdeněk Lipert

1.5.09 Zápis z veřejné schůze 22.4.2009

naleznete zde -  1.strana  2.strana

15.4.09 Zpravodaj obce Přelíc duben 2009

 

27.3.09 Obecně závazná vyhláška obce Přelíc č. 1/2009

"o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přelíc" je zde ve formátu pro MS Word

27.3.09 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PŘELÍC č. 2/2009

"O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH" je zde ve formátu pro MS Word

Kontakt

obecní úřad Přelíc Přelíc 119
273 05
312 547 912 , 773 226 644
ouprelic@volny.cz