Historie Přelíce ...

...jak vyšla ve Slánských listech někdy roku 1996; originál článku je v kronice obce z roku 1996


 

 

 

 

Báje a pověsti

Pověst o přelíckém zvonu

...jak vyšla ve Slánských listech někdy roku 1996; originál článku je v kronice obce z roku 1996


 

 

 

 

Kontakt

obecní úřad Přelíc Přelíc 119
273 05
312 547 912 , 773 226 644
ouprelic@volny.cz