rok 2013

...........Vítání občánků
...........Akce pro děti 
...........Očkování psů
 
 
 
         
............Procházka Medard 
 
 
 
 
 
 
...........Přelícká OVK
 
..................Rozsvícení vánočního stromu
 

Kontakt

obecní úřad Přelíc Přelíc 119
273 05
312 547 912 , 773 226 644
ouprelic@volny.cz